Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn is op 14 oktober 2014 opgericht. De initiatiefneemsters, 2 enthousiaste moeders, Maaike Vellekoop en Saskia Bodde,  vonden dat het aanbod van kunst en cultuur in hun eigen dorp/omgeving zeer beperkt was. Van oudsher is Den Hoorn een sportomgeving en kunst en culturele ontwikkeling is altijd een ondergewaardeerde activiteit geweest. Hier wilden zij verandering in aanbrengen. Want naast sport is kunst en cultuur een voorwaarde voor een prettig en aantrekkelijk leef-en woonklimaat in Midden-Delfland.

Na de start in de Hoonbloem en een vervolg op de Woudseweg, is Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn daarna gevestigd aan de Hof van Delfstraat 33b in Den Hoorn. En onlangs verhuisd naar de locatie bij Kinderopvang ZON!
Op dit moment ontvangt de Stichting in de ruimtes vele muziek, dans en creatieve cursisten.
De Stichting is op dit moment uitgegroeid tot een organisatie met vele vrijwiligers, docenten, cursisten en samenwerkingspartners.

Visie
Aan het ontstaan van SKC ligt de volgende visie op Kunst en Cultuur ten grondslag:
  • kunst en cultuur zijn voor mens en samenleving basisbehoeften
  • kunst en cultuur stimuleren creativiteit en talentontwikkeling
  • kunst en cultuur moeten laagdrempelig en in de eigen omgeving beleefd kunnen worden
  • kunst en cultuur zijn belangrijke aspecten voor het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden van de schooljeugd)
  • kunst en cultuur dragen bij aan een leefbare samenleving 

Samen met onze docenten en partners streven wij ernaar dat de kunst- en cultuurbeleving in Den Hoorn en omgeving wordt versterkt.

Maatschappelijke doelstelling:
Bijdragen aan de culturele vorming en ontwikkeling van kinderen en volwassenen in de plaatselijke samenleving. We doen dat door een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod aan culturele en educatieve cursussen, workshops en voorstellingen te bieden gericht op alle bevolkingsgroepen.