Privacybeleid van Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn verwerkt van haar cursisten, donateurs, sponsoren, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van Stichting Kunst en Cultuur Den hoorn, een donatie doet, les geeft, ruimte huurt of om een andere reden persoonsgegevens aan verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn, Hof van Delfstraat 33b in Den Hoorn, KVK 6169697
Het bestuur van de stichting is bereikbaar via info@kunstencultuurdenhoorn.nl  

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn en voor welk doel
2.1    In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats,
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn
2.2    Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
a)    je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het versturen van de nieuwsbrief en nieuwsflits
b)    je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld,     cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst     gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn en je te informeren over de     ontwikkelingen van Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn

E-mail berichtgeving :
Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen 
Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Voor het einde van dit jaar wordt u gevraagd verdere informatie van de stichting te willen ontvangen. Is dit niet gewenst dan zullen de persoonsgegevens worden vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn passende organisatorische maatregelen getroffen. 
4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1    Via de ledenadministratie van Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 
5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 
5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de organiasatie.
5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@kunstencultuurdenhoorn.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.