Algemene voorwaarden Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn.

1) Het cursusjaar 2017-2018 start op maandag 28 augustus 2017 en eindigt zaterdag 13 juli 2018. Sommige lessen en cursussen starten één of meerdere weken later. Dit staat op de site vermeld. Tijdens de kerst en zomervakantie en op nationale feestdagen wordt er geen les gegeven. Een exact rooster van les-vrije dagen is te vinden op de website van Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn.

2) Cursus of Workshop
Bij inschrijving voor een cursus of workshop zal een bevestiging gestuurd worden van het moment dat gestart kan worden. Bij de groepslessen kunnen we starten bij een minimaal aantal aan leerlingen, dit zal vermeld worden in de mail. Bij een cursus die gestart is kan ingestroomd worden. Er kan altijd eerst vrijblijvend een proefles gedaan worden. De lessen zijn doorlopend met uitzondering van de kerst en zomervakantie en nationale feestdagen. Prijzen van de cursussen zijn vermeld op de site, ook hier vinden de inschrijvingen plaats. De betalingen lopen via automatische incasso en opzeggen kan maandelijks schiriftelijk of via de mail.
Bij de inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. 2x per jaar zal er een voorstelling/presentatie zijn van de cursussen.

3) Muzieklessen
Inschrijving voor muzieklessen dient schriftelijk via een aanmeldingsformulier te geschieden. Door ondertekening van het formulier verklaart men zich akkoord met de algemene voorwaarden en tarieven van Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn. Deelnemers onder de 18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door een ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.
Bij Stichting Kunst en Cultuur kan men altijd starten met een proefmaand voor de muzieklessen. Dat houdt in dat je gebruik kan maken van de muziekinstrumenten van stichting kunst en cultuur den hoorn. De eerste les is een proefles voor een lager tarief. Wie daarna de lessen wil vervolgen schrijft in tot wederopzegging (met een opzegtermijn van 1 maand).

Het cursusgeld zal in 4 wekelijkse termijnen via automatische incasso geincasseerd worden.
Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen zullen alle invorderingskosten voor rekening van de leerling komen.

4) Indien door ziekte of andere omstandigheden een muziekles moet worden verzuimd dient dit tijdig tenminste 24 uur van te voren per email of telefonisch door gegeven te worden.Is dit niet het geval dan zal de les komen te vervallen en in rekening worden gebracht. Als er tijdig afgezegd wordt zal in overleg met de docent een andere dag of een dubbele les worden ingepland. De inhaalles kan maximaal 1 x in de 2 maanden opnieuw gepland worden. Aan afwezigheid van de leerling kan geen recht tot restitutie worden ontleend.

Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt getracht een vervangend docent in te zetten. Indien dit niet lukt wordt deze les in overleg op een andere dag in gehaald.

5) Privé en duo lessen Bij Stichting Kunst en Cultuur zijn er privé en duo lessen van 30 minuten, die wekelijks of per twee weken gevolgd kunnen worden. Soms is het niet mogelijk om een geschikte duo-partner te vinden. Ook komt het voor dat een duo na enige tijd op advies van de docent gesplitst moet worden, bijvoorbeeld door te grote verschillen in niveau van de leerlingen. Wij zullen in zo'n geval altijd trachten om een werkbare nieuwe combinatie te vinden. Mocht dit niet lukken dan adviseert de stichting om tijdelijk over te gaan op een individuele les vorm, of te wachten tot er een geschikte duo
les mogelijk is.


6) Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand, gerekend vanaf de maand volgend op die waarin wordt opgezegd (datum poststempel of e-mail) Om misverstanden te voorkomen kunnen mondelinge opzeggingen niet worden geaccepteerd.

7) Aanvangen met lessen is bij voldoende plaats gedurende het gehele seizoen mogelijk.

8) De vermelde lestarieven gelden tot en met 13 juli 2017. Indien de tarieven voor het seizoen 2017-2018 gewijzigd worden, wordt hiervan tijdig mededeling gedaan.

 

9)Optredens
Twee keer per jaar zal Stichting Kunst en Cultuur een voorstelling organiseren waarin de cursisten aan familie en vrienden hun kunsten kunnen laten horen.
 
Tarieven muzieklessen

Les

Per 4 weken

week 22 en 23 

Prive les 1 x per week 30 min

€ 92,00

inhaallessen

Prive les 1 x 14 dagen 30 min

€ 46,00

inhaallessen

Bandles ( bij 3 inschrijvingen) 1 x 14 weken 60 minuten

€ 50,-

 

Duolessen 1 x per week

€ 60 ,-

 


 

10)Een suggestie of een klacht
Heb je een suggestie of een klacht? Wij ontvangen graag uw bericht per mail op info@kunstencultuurdenhoorn.nl

 

11)Omzetbelasting voor volwassenen
Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn is verplicht 21% omzetbelasting te heffen op alle cursusprijzen voor cursisten van 21 jaar en ouder.

 

12)Portretrecht
Stichting Kunst en Cultuur laat regelmatig foto’s en video’s maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website , cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Je kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord.

 

13)Wijzigingen
Het cursusprogramma is met zorg samengesteld. Toch zijn er soms wijzigingen van aanbod, data en prijzen mogelijk. We zullen u hier van op te hoogte houden.

 

schoolvakantie 2017-2018

 

 

 

 

25 dec. t/m 5 jan.

Kerstvakantie

2 april 

2e paasdag

21 mei

2e pinksterdag

16 juli - 24 augustus

zomervakantie

 

 

 

 

 

  

Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn      
Email: info@kunstencultuurdenhoorn.nl 
KvK nummer: 6169697                    
Bank:NL62RABO0194314189                                            
BTW nummer:854451055B01